Giúp cập nhật trang này

🌏

Có phiên bản mới của trang này nhưng hiện chỉ có bằng tiếng Anh. Giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

Development of smart contracts and creating tokens on Ethereum, buying and selling ETH, other consulting.

Trang cập nhật mới nhất: 4 tháng 11, 2020

Ether (ETH) là gì?

ETH là gì, và làm thế nào để có được ETH?

Ether, hay ETH, là tiền tệ riêng của Ethereum. Đây là "tiền kỹ thuật số" có thể được gửi qua internet ngay lập tức và rẻ tiền, và cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng dựa trên Ethereum.

Cách dễ nhất để có được ETH là mua nó. Có nhiều trao đổi tiền điện tử sẽ cho phép bạn mua ETH, nhưng giao dịch bạn nên sử dụng sẽ phụ thuộc vào nơi bạn sống và cách bạn muốn thanh toán.

Để biết thêm thông tin về cách mua ETH, hãy xem các hướng dẫn sau: