Giúp cập nhật trang này

🌏

Có phiên bản mới của trang này nhưng hiện chỉ có bằng tiếng Anh. Giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

Development of smart contracts and creating tokens on Ethereum, buying and selling ETH, other consulting.

Trang cập nhật mới nhất: 4 tháng 11, 2020

Tìm hiểu thêm về Ethereum

Chào mừng bạn đến với ethereum.org/learn, bộ tài nguyên giúp bạn tìm hiểu thêm về Ethereum.Trang này bao gồm các bài viết hướng dẫn và tài nguyên kỹ thuật phi kỹ thuật. Nếu bạn hoàn toàn mới với Ethereum, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu ở đây.

Dưới đây là một số điểm khởi đầu tuyệt vời:

Ngoài thông tin trên trang này, còn có nhiều tài nguyên do cộng đồng xây dựng đáng để khám phá:

Căn bản về Ethereum

Tìm hiểu về Ethereum? Những bài viết và tài nguyên này là một nơi tốt để bắt đầu.

Cách Ethereum hoạt động

Các giải thích cấp cao về Ethereum và công nghệ chuỗi khối nói chung.

Hợp đồng thông minh

Một "hợp đồng thông minh" đơn giản là một phần của đoạn mã đang chạy trên Ethereum. Đây được gọi là "hợp đồng" vì mã chạy trên Ethereum có thể kiểm soát những thứ có giá trị như ETH hoặc các tài sản kỹ thuật số khác.

Bằng chứng công việc và khai thác

Ethereum hiện đang sử dụng một hệ thống có tên là "Bằng chứng công việc". Điều này cho phép mạng Ethereum đồng ý về trạng thái của tất cả các thông tin được ghi lại trên chuỗi khối Ethereum và ngăn chặn một số loại tấn công kinh tế nhất định.

Trong ETH 2.0, Ethereum sẽ được chuyển sang một hệ thống khác có tên là "Bằng chứng cổ phần". Đọc thêm về ETH 2.0 bên dưới.

Ứng dụng và nút

Mạng Ethereum được tạo thành từ nhiều nút chạy phần mềm ứng dụng tương thích. Có hai ứng dụng được sử dụng bởi đa số các nút: Geth (viết bằng Go) và Parity (viết bằng Rust).

Enterprise Ethereum

Enterprise Ethereum đề cập đến các cách triển khai riêng tư, liên kết và kết hợp của cơ sở mã Ethereum cho các ứng dụng kinh doanh. Các công ty trên toàn cầu đã sử dụng Enterprise Ethereum để hợp lý hóa thị trường tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Đọc thêm về Enterprise Ethereum.

Cải thiện khả năng mở rộng Ethereum

Có rất nhiều nỗ lực đang được thực hiện để làm cho Ethereum có khả năng mở rộng hơn nữa bằng cách cải thiện tốc độ và thông lượng giao dịch tổng thể của nó. Nói chung, những thứ này được sắp xếp vào các giải pháp của "Lớp 1" và "Lớp 2".

"Lớp 1" có nghĩa là cải thiện giao thức Ethereum cốt lõi. Dự án chính để cải thiện giao thức lõi Ethereum là ETH 2.0.

"Lớp 2" chỉ đề cập đến các công nghệ được xây dựng trên nền tảng giao thức Ethereum cơ bản, cho phép khả năng mở rộng lớn hơn mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Ngoài ra còn có các công nghệ khác ngoài các chuỗi khác như các chuỗi bên, cho phép khả năng mở rộng lớn hơn bằng cách thực hiện một bộ trao đổi bảo mật khác.

Thanh toán & Kênh nhà nước

Chuỗi bên

Plasma

ETH 2.0

ETH 2.0 (còn được gọi là "Serenity") đề cập đến bản nâng cấp lớn tiếp theo của giao thức Ethereum cốt lõi. Nó kết hợp một số cải tiến đối với giao thức cốt lõi Ethereum, hoặc "Lớp 1".

ETH 1.x

ETH 1.x là tên của một tập hợp các nâng cấp cho giao thức Ethereum hiện có. Mục tiêu là tiếp tục cải thiện và duy trì Ethereum trong khi ETH 2.0 được phát triển và triển khai.

Để biết thêm thông tin, xem Trang giải thích EthHub về ETH 1.x

Nền kinh tế mã hóa

"Nền kinh tế mã hóa" là khoa học thực tế về xây dựng các hệ thống phân tán, trong đó các thuộc tính của các hệ thống đó được bảo đảm bằng các khuyến khích tài chính và là nơi các cơ chế kinh tế được đảm bảo bằng mật mã. Đây là thuật ngữ chung cho việc thực hành thiết kế và nhân rộng các chuỗi khối như Ethereum và Bitcoin.

Phê bình và hoài nghi

Quan điểm quan trọng về Ethereum và tiền điện tử.