Giúp cập nhật trang này

🌏

Có phiên bản mới của trang này nhưng hiện chỉ có bằng tiếng Anh. Giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

Development of smart contracts and creating tokens on Ethereum, buying and selling ETH, other consulting.
hình ảnh anh hùng ethereum.org

Ethereum là một nền tảng, nguồn mở toàn cầu cho các ứng dụng phi tập trung.

Ethereum

Trên Ethereum, bạn có thể viết mã kiểm soát giá trị kỹ thuật số, chạy chính xác như được lập trình và có thể truy cập ở mọi nơi trên thế giới.

Giới thiệu về Ethereum

Làm quen với Ethereum, Ether, ví, mã thông báo, v. v. để bạn có thể bắt đầu sử dụng các ứng dụng Ethereum.

Bắt đầu với Ethereum

Nhà phát triển

Tìm hiểu thêm về công nghệ đằng sau Ethereum và các ứng dụng của nền tảng này để bạn có thể bắt đầu xây dựng cùng nó.

Bắt đầu xây dựng

Doanh nghiệp

Xem cách Ethereum có thể mở ra các mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí và chuẩn bị doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai.

Ethereum cho Doanh nghiệp